Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Exemplet visar hur texter med temat ”Automatiserad nyhetsskapande” kan skapas för mediaindustrin. Textvarianterna beskriver alltid samma situation, men med respektive nya formuleringar med användning av synonymer. Kombinationerna är så många att det är extremt osannolikt att samma text dyker upp en till gång. Därmed är det till och möjligt att skapa nya textvarianter med olika angiven textlängd. Med knappen ”Ny textvariant” kan nya formuleringar skapas.


1 Systemet för automatiserad journalistik

Robotjournalistik kommer att hävda sig inom överskådlig tid. Som argument för detta, finns det nedanstående viktiga anledningar: Å ena sidan står media under enormt avkastningstryck. De måste med en nedsatt kostnadsplan nå hög digital visibilitet. På andra sidan befinner sig medierna under oerhörd press på resultat. parallelt som de kostnaderna attrahera mer internet brukare och annonsörer inom området. Denna störande situation har även fått en redaktionell nytta som följd: Utan att belasta redaktionella budgetar, uppstår ytterligare innehåll, vilket kan nå fram till läsare och kunder . Detta eftersom den redaktionella insatsen tidigare inte varit lönande. Fjärran, inte vardagliga tema blir på så vis uppmärksammade och bidrar därmed till ett medialt brett utbud.

2 Automatiserad datapublicering

Robotjournalistik kommer att drivas igenom inom överskådlig tid. Som argument för detta, finns det följande viktiga skäl: Å ena sidan står media under extremt tryck på resultat. De måste med en inskränkt ekonomisk kalkyl nå hög digital synlighet. Å andra sidan befinner sig medierna under trycket av stora resultatkrav. på samma gång som de kostnaderna attrahera mer internetanvändare och annonsörer inom området. Denna störande situation har även fått en redaktionell förmån som följd: Utan att belasta redaktionella budgetar, uppstår ytterligare innehåll, vilket kan nå fram till läsare och kunder . Detta eftersom den redaktionella insatsen tidigare inte blivit lönsamt. Hittills oupptäckta ämnen kan på så vis realiseras och belyser därmed till att utöka utbudet.

3 Automatiserad journalistik

Det finns viktiga orsaker till varför autogenererad journalistik kommer drivas igenom. På ena sidan står media under oerhört avkastningstryck. De måste med en inskränkt budget nå hög digital visibilitet. Å andra sidan befinner sig medierna under oerhörd press på resultat. i samma veva som de kostnaderna attrahera mer internet nyttjare och annonsörer inom området. Ifrån denna nödvändighet gynning: Av att inte binda , skapas nytt innehål. Kunder som hittills inte blivit attraherade, eftersom den manuella insatsen inte hade lönat sig, kan nu vinnas. Avlägsna, inte vardagliga ämne blir på så vis uppmärksammade och bidrar därmed till medial mångfald.

 
ontlg4us 2023-03-28 wid-1843 drtm-bns 2023-03-28