Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Exemplet visar hur texter med temat ”Automatiserad nyhetsskapande” kan skapas för mediaindustrin. Textvarianterna beskriver alltid samma situation, men med respektive nya formuleringar med användning av synonymer. Kombinationerna är så många att det är extremt osannolikt att samma text dyker upp en till gång. Därmed är det till och möjligt att skapa nya textvarianter med olika angiven textlängd. Med knappen ”Ny textvariant” kan nya formuleringar skapas.


1 Automatiserad journalistik

Robotjournalistik kommer att vinna terräng snart. Som argument för detta, finns det kommande viktiga anledningar: På ena sidan står media under ytterst press på resultat. De måste med en nedsatt finansplan nå hög digital synlighet. Dock befinner sig medierna under trycket av stora resultatkrav. samtidigt som de kostnaderna attrahera mer internet nyttjare och annonsörer inom området. Ifrån denna nödvändighet nytta: Av att inte binda , skapas nytt innehål. Kunder som hittills inte blivit attraherade, eftersom den manuella insatsen inte hade lönat sig, kan nu kontaktas. Hittills oupptäckta ämnen kan på så vis realiseras och medverkar därmed till att utöka utbudet.

2 Systemet för automatiserad journalistik

Det finns vägande orsaker till varför robotjournalistiken kommer tvingas igenom. På ena sidan står media under extremt avkastningstryck. De måste med en inskränkt kostnadsplan nå hög digital visibilitet. På andra sidan befinner sig medierna under trycket av stora resultatkrav. i samma veva som de kostnaderna attrahera mer internet brukare och annonsörer inom området. Denna besvärliga situation har även fått en redaktionell vinst som följd: Utan att belasta redaktionella budgetar, uppstår ytterligare innehåll, vilket kan nå fram till läsare och kunder . Detta eftersom den redaktionella insatsen tidigare inte blivit lönsamt. Hitintills outforskade ämnen kan på så vis realiseras och hjälper därmed till att utöka utbudet.

3 Systemet för automatiserad journalistik

Robotjournalistik kommer att genomdrivas inom kort. Som argument för detta, finns det kommande viktiga skäl: På ena sidan står media under ytterst avkastningstryck. De måste med en minskad finansplan nå hög digital synbarhet. Dock befinner sig medierna under oerhört prestationstryck. parallelt som de kostnaderna attrahera mer internet brukare och annonsörer inom området. Ifrån denna nödvändighet gynning: Av att inte binda , formas nytt innehål. Kunder som hittills inte blivit attraherade, eftersom den manuella insatsen inte hade lönat sig, kan nu nås. På så vis genomförs inte endast vardagliga utan dessutom ett bredare ämnesspektrum.

 
ontlg4us 2024-03-04 wid-1843 drtm-bns 2024-03-04