Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Exemplet visar hur texter med temat ”Automatiserad nyhetsskapande” kan skapas för mediaindustrin. Textvarianterna beskriver alltid samma situation, men med respektive nya formuleringar med användning av synonymer. Kombinationerna är så många att det är extremt osannolikt att samma text dyker upp en till gång. Därmed är det till och möjligt att skapa nya textvarianter med olika angiven textlängd. Med knappen ”Ny textvariant” kan nya formuleringar skapas.


1 Automatiserad journalistik

Robotjournalistik kommer att genomdrivas snart. Som argument för detta, finns det nedanstående viktiga motiv: På ena sidan står media under enormt avkastningstryck. De måste med en minskad kostnadsplan nå hög digital synbarhet. Dock befinner sig medierna under trycket av oerhörda framgångskrav. samtidigt som de kostnaderna attrahera mer internetanvändare och annonsörer inom området. Denna betungande situation har även fått en redaktionell nytta som följd: Utan att belasta redaktionella budgetar, uppstår ytterligare innehåll, vilket kan nå fram till läsare och kunder . Detta eftersom den redaktionella insatsen tidigare inte blivit lönsamt. Fjärran, inte vardagliga samtalsämne blir på så vis uppmärksammade och bidrar därmed till medial mångfald.

2 Datorgenererade artiklar

Det finns väsentliga anledningar till varför robotjournalistiken kommer hävda sig. Å ena sidan står media under oerhört prestationstryck. De måste med en nedsatt budget nå hög digital visibilitet. Dock befinner sig medierna under trycket av stora resultatkrav. parallelt som de kostnaderna attrahera mer internet nyttjare och annonsörer inom området. Denna störande situation har även fått en redaktionell förmån som följd: Utan att belasta redaktionella budgetar, uppstår ytterligare innehåll, vilket kan nå fram till läsare och kunder . Detta eftersom den redaktionella insatsen tidigare inte blivit lönsamt. På så vis genomförs inte endast vardagliga utan därutöver ett bredare ämnesspektrum.

3 Datorgenererade artiklar

Det finns viktiga skäl till varför automatiserad journalistik kommer tvingas igenom. Å ena sidan står media under enormt press på resultat. De måste med en nedsatt budget nå hög digital synlighet. Å andra sidan befinner sig medierna under trycket av stora resultatkrav. på samma gång som de kostnaderna attrahera mer internet nyttjare och annonsörer inom området. Ifrån denna nödvändighet gynning: Av att inte binda , uppstår nytt innehål. Kunder som hitintills inte blivit attraherade, eftersom den manuella insatsen inte hade lönat sig, kan nu kommas åt. Fjärran, inte vardagliga punkter blir på så vis uppmärksammade och bidrar därmed till ett medialt brett spektrum.

 
ontlg4us 2023-10-05 wid-1843 drtm-bns 2023-10-05