Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Exemplet visar hur texter med temat ”Automatiserad nyhetsskapande” kan skapas för mediaindustrin. Textvarianterna beskriver alltid samma situation, men med respektive nya formuleringar med användning av synonymer. Kombinationerna är så många att det är extremt osannolikt att samma text dyker upp en till gång. Därmed är det till och möjligt att skapa nya textvarianter med olika angiven textlängd. Med knappen ”Ny textvariant” kan nya formuleringar skapas.


1 Automatiserad datapublicering

Robotjournalistik kommer att drivas igenom inom snar framtid. Som argument för detta, finns det följande viktiga anledningar: På ena sidan står media under ytterst avkastningstryck. De måste med en minskad ekonomisk kalkyl nå hög digital synbarhet. Däremot befinner sig medierna under oerhört prestationstryck. på samma gång som de kostnaderna attrahera mer internet brukare och annonsörer inom området. Denna pressade situation har även fått en redaktionell nytta som följd: Utan att belasta redaktionella budgetar, uppstår ytterligare innehåll, vilket kan nå fram till läsare och kunder . Detta eftersom den redaktionella insatsen tidigare inte varit lönande. Tills nu okända ämnen kan på så vis realiseras och bidrar därmed till att utöka utbudet.

2 Automatiserad datapublicering

Det finns betydelsefulla motiv till varför systemet för automatiserad journalistik kommer hävda sig. Å ena sidan står media under enormt press på resultat. De måste med en inskränkt finansplan nå hög digital synbarhet. Dock befinner sig medierna under oerhörd press på resultat. parallelt som de kostnaderna attrahera mer internet konsument och annonsörer inom området. Ifrån denna nödvändighet fördel: Av att inte binda , formas nytt innehål. Kunder som fram till denna tidpunkt inte blivit attraherade, eftersom den manuella insatsen inte hade lönat sig, kan nu nås. På så vis verkställls inte endast vardagliga utan dessutom ett bredare ämnesspektrum.

3 Autogenererad journalistik

Robotjournalistik kommer att vinna terräng inom överskådlig tid. Som argument för detta, finns det kommande viktiga skäl: Å ena sidan står media under oerhört tryck på resultat. De måste med en inskränkt kostnadsplan nå hög digital synlighet. Däremot befinner sig medierna under trycket av stora resultatkrav. i samma veva som de kostnaderna attrahera mer internet nyttjare och annonsörer inom området. Ifrån denna nödvändighet gynning: Av att inte binda , skapas nytt innehål. Kunder som hittills inte blivit attraherade, eftersom den manuella insatsen inte hade lönat sig, kan nu nås. Fjärran, inte vardagliga tema blir på så vis uppmärksammade och bidrar därmed till ett medialt brett utbud.

 
ontlg4us 2024-06-16 wid-1843 drtm-bns 2024-06-16