Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Het voorbeeld laat zien hoe teksten betreffende het onderwerp “Geautomatiseerde nieuwsberichten” voor de media-industrie kunnen worden gegenereerd. De tekstvarianten beschrijven altijd hetzelfde probleem, maar telkens met nieuwe formuleringen met gebruik van synoniemen. De combineerbare veelzijdigheid is zo hoog, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dezelfde tekst nogmaals verschijnt. Hierdoor is het zelfs mogelijk om nieuwe tekstvarianten met verschillende vooraf aangegeven tekstlengtes te genereren. Met de knop “Nieuwe tekstvarianten” kunnen telkens nieuwe formuleringen worden gegenereerd.


1 Geautomatiseerde journalistiek voor media industrie

Er zijn cruciele redenen waarom automatisch gegenereerde inhoud in de nabije toekomst de overhand zal hebben. Enerzijds staan uitgevers onder intense spanning: ze worden gedwongen hun te besteden bedrag te verlagen en gelijktijdig hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Anderzijds staan uitgevers onder enorme druk: ze moeten kosten verlagen maar gelijktijdig meer bezoekers en adverteerders intrigeren. Maar vanuit deze drijfveer ontstaat een journalistiek voordeel: zonder een hinderend redaktioneel te besteden bedrag, ontstaat nieuwe inhoud die de daarvoor onbereikbare lezers en klanten bereikt omdat de redactionele inspanning tot nu toe niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier worden ongebruikelijke onderwerpen gerealiseerd, die bijdragen aan een grotere variatie aan thema's.

2 Geautomatiseerde journalistiek voor media industrie

Er zijn cruciele redenen waarom geautomatiseerde inhoud in de toekomst de overhand zal krijgen. Enerzijds staan uitgeverijen onder bovenmatige spanning: ze worden gedwongen hun begroting te verkleinen en tegelijk hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Aan de andere kant staan uitgeverijen onder enorme druk: ze moeten uitgaven inkrimpen maar gelijktijdig meer gebruikers en adverteerders animeren. Vauit deze verplichting ontstaat een journalistiek voordeel: als redaktionele capaciteiten niet in bedwang gehouden worden zou nieuwe inhoud ontstaan, die de tot nu toe onbereikbare klanten bereikt en voor wie de inzet tot nu toe niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen meer aparte en bijzondere onderwerpen besproken worden, wat tot een grotere variatie aan thema's leidt..

3 Robotjournalistiek voor uitgeverijen

Robotjournalistiek zal in de nabije toekomst de overhand krijgen. Er zijn belangrijke redenen waarom dit gebeurd. Enerzijds staan uitgevers onder uiterste spanning: ze worden gedwongen hun begroting te inkrimpen en tegelijk hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Anderzijds staan uitgevers onder enorme druk: ze moeten uitgaven inkrimpen maar tegelijk meer internetgebruikers en adverteerders fascineren. Vauit deze verplichting ontstaat een journalistiek pluspunt: als redaktionele capaciteiten niet in bedwang gehouden worden zou nieuwe informatie ontstaan, die de tot nu toe onbereikbare lezers bereikt en voor wie de inzet vantevoren niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier worden bijzondere onderwerpen gerealiseerd, die bijdragen aan een grotere variatie aan thema's.

 
ontlg4us 2023-10-05 wid-1847 drtm-bns 2023-10-05