Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Het voorbeeld laat zien hoe teksten betreffende het onderwerp “Geautomatiseerde nieuwsberichten” voor de media-industrie kunnen worden gegenereerd. De tekstvarianten beschrijven altijd hetzelfde probleem, maar telkens met nieuwe formuleringen met gebruik van synoniemen. De combineerbare veelzijdigheid is zo hoog, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dezelfde tekst nogmaals verschijnt. Hierdoor is het zelfs mogelijk om nieuwe tekstvarianten met verschillende vooraf aangegeven tekstlengtes te genereren. Met de knop “Nieuwe tekstvarianten” kunnen telkens nieuwe formuleringen worden gegenereerd.


1 Geautomatiseerde journalistiek voor media industrie

Er zijn cruciele redenen waarom geautomatiseerde inhoud uiteindelijk de overhand zal hebben. Aan de ene kant staan uitgevers onder intense druk: ze worden gedwongen hun begroting te inkrimpen en tegelijkertijd hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Anderzijds staan uitgeverijen onder enorme druk om te presteren: ze moeten kosten verlagen en gelijktijdig meer bezoekers en promoters fascineren. Maar vanuit deze drijfveer ontstaat een journalistiek voordeel: zonder een hinderend redaktioneel budget, ontstaat nieuwe informatie die de vantevoren onbereikbare lezers en lezers bereikt omdat de redactionele inzet normaal gesproken niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen meer aparte en unieke onderwerpen besproken worden, wat tot een grotere variatie aan thema's leidt..

2 Automatisch gegenereerde inhoud voor media industrie

Er zijn essentiele redenen waarom automatisch gegenereerde inhoud binnen afzienbare tijd de overhand zal krijgen. Aan de ene kant staan uitgevers onder bovenmatige druk: ze worden gedwongen hun begroting te verlagen en tegelijkertijd hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Anderzijds staan uitgeverijen onder enorme druk: ze moeten het budget verkleinen en tegelijk meer bezoekers en promoters animeren. Vauit deze verplichting ontstaat een journalistiek pluspunt: als redaktionele capaciteiten niet in bedwang gehouden worden zou nieuwe inhoud ontstaan, die de tot nu toe onbereikbare lezers bereikt en voor wie de inspanning daarvoor niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen vantevoren onbesproken onderwerpen ook gerealiseerd worden,die bijdragen aan de variatie aan thema's.

3 Geautomatiseerde journalistiek voor uitgeverijen

Er zijn belangrijke redenen waarom robotjournalistiek in de nabije toekomst de overhand zal hebben. Aan de ene kant staan uitgevers onder hoge druk: ze worden gedwongen hun begroting te reduceren en gelijktijdig hun digitale zichtbaarheid te vorderen. Aan de andere kant staan uitgevers onder enorme druk om te presteren: ze moeten het budget verlagen maar tegelijkertijd meer internetgebruikers en adverteerders animeren. Vauit deze gebondenheid ontstaat een journalistiek voordeel: als redaktionele capaciteiten niet in bedwang gehouden worden zou nieuwe informatie ontstaan, die de tot nu toe onbereikbare lezers bereikt en voor wie de inzet vantevoren niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen meer aparte en bijzondere onderwerpen besproken worden, wat tot een grotere variatie aan thema's leidt..

 
ontlg4us 2024-04-21 wid-1847 drtm-bns 2024-04-21