Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Het voorbeeld laat zien hoe teksten betreffende het onderwerp “Geautomatiseerde nieuwsberichten” voor de media-industrie kunnen worden gegenereerd. De tekstvarianten beschrijven altijd hetzelfde probleem, maar telkens met nieuwe formuleringen met gebruik van synoniemen. De combineerbare veelzijdigheid is zo hoog, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dezelfde tekst nogmaals verschijnt. Hierdoor is het zelfs mogelijk om nieuwe tekstvarianten met verschillende vooraf aangegeven tekstlengtes te genereren. Met de knop “Nieuwe tekstvarianten” kunnen telkens nieuwe formuleringen worden gegenereerd.


1 Robotjournalistiek voor media industrie

Geautomatiseerde journalistiek zal in de toekomst de overhand hebben. Er zijn cruciele redenen waarom dit gebeurd. Aan de ene kant staan uitgevers onder bovenmatige spanning: ze worden gedwongen hun budget te verkleinen en gelijktijdig hun digitale zichtbaarheid te vorderen. Aan de andere kant staan uitgevers onder enorme druk om te presteren: ze moeten uitgaven verlagen maar tegelijk meer internetgebruikers en adverteerders inspireren. Maar vanuit deze drijfveer ontstaat een journalistiek baat: zonder een hinderend redaktioneel begroting, ontstaat nieuwe informatie die de tot nu toe onbereikbare lezers en lezers bereikt omdat de redactionele inzet normaal gesproken niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen vantevoren onbesproken onderwerpen ook gerealiseerd worden,die bijdragen aan de variatie aan thema's.

2 Geautomatiseerde journalistiek voor media industrie

Er zijn cruciele redenen waarom geautomatiseerde inhoud in de nabije toekomst de overhand zal hebben. Aan de ene kant staan uitgeverijen onder uiterste spanning: ze worden gedwongen hun begroting te verkleinen en tegelijkertijd hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Aan de andere kant staan uitgevers onder enorme druk om te presteren: ze moeten kosten inkrimpen en tegelijk meer bezoekers en promoters fascineren. Maar vanuit deze drijfveer ontstaat een journalistiek baat: zonder een hinderend redaktioneel budget, ontstaat nieuwe informatie die de daarvoor onbereikbare lezers en lezers bereikt omdat de redactionele inspanning vantevoren niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier worden ongebruikelijke onderwerpen gerealiseerd, die bijdragen aan een grotere variatie aan thema's.

3 Geautomatiseerde journalistiek voor media industrie

Er zijn cruciele redenen waarom geautomatiseerde journalistiek in de toekomst de overhand zal krijgen. Enerzijds staan uitgeverijen onder extreme druk: ze worden gedwongen hun te besteden bedrag te inkrimpen en gelijktijdig hun digitale zichtbaarheid uit te breiden. Anderzijds staan uitgevers onder enorme druk om te presteren: ze moeten uitgaven verminderen en tegelijkertijd meer bezoekers en promoters animeren. Maar vanuit deze drijfveer ontstaat een journalistiek pluspunt: zonder een hinderend redaktioneel budget, ontstaat nieuwe inhoud die de tot nu toe onbereikbare lezers en lezers bereikt omdat de redactionele inspanning vantevoren niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen tot nu toe onbesproken onderwerpen ook gerealiseerd worden,die bijdragen aan de variatie aan thema's.

 
ontlg4us 2023-03-28 wid-1847 drtm-bns 2023-03-28