Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Poniższy przykład pokazuje, co można osiągnąć za pomoca automatycznie wygenerowanego tekstu. Opisuje on aspekty automatycznego generowania treści i płynace z niego korzysci oraz z perspektywy dla wydawnictwa. Te same fakty i okoliczności są generowane z różnych sformułowań za każdym razem. Synonimy są pogrubione. Dla każdego zdania stosowane są dwie lub więcej wariacji. Naciśnięcie przycisku "Nowe odmiany textu" pozwala generować kolejny zbiór unikalnych sformułowań.


1 Zautomatyzowana treść

Istnieją kluczowe powody, dla których zautomatyzowany kontent będzie się mocno rozpowszechniać. Po pierwsze redaktorzy znajdują się pod presją sukcesu: Trzeba z zmniejszonym budżetem uzyskać większą dostrzegalność. media są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu obniżanie kosztów, w tym samym czasie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Z tego uciążliwego przymusu wynika też redakcyjna wartość: Bez ograniczania redakcyjnego budżetu powstaje dodatkowa treści, która może osiągnąć nieuwzględnionych czytelników i klientów, ponieważ redakcyjne zaangażowanie by się nie amortyzowało. Nie zwyczajne tematy zostają w taki sposób zrealizowane i przyczyniają się do szerokiego spektrum tematów.

2 Automatyczne dziennikarstwo

Istnieją kluczowe powody, dla których automatyczne dziennikarstwo będzie się mocno rozpowszechniać. Po pierwsze media znajdują się pod presją ciśnienia cięcia kosztów: Trzeba z zredukowanym budżetem uzyskać większą widoczność. media są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu obniżanie kosztów, w tym samym czasie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Efekt tejniezbędność jest również dziennikarska zaleta: Bez angażowania dodatkowych żurnalistów powstaje nowa treści, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych klientów, ponieważ manualne zaangażowanie by się nie opłacało. Odległe, egzotyczne tematy mogą być brane pod uwagę i przyczynić się do różnorodności medialnych tematów.

3 Automatycznie wygenerowana treść

Istnieją ważne powody, dla których automatycznie wygenerowana treść będzie się mocno rozpowszechniać. Po pierwsze redaktorzy znajdują się pod presją ciśnienia cięcia kosztów: Trzeba z zredukowanym budżetem uzyskać większą dostrzegalność. wydawnictwa są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu zmniejszenie kosztów, jednocześnie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Efekt tejniezbędność jest również dziennikarska korzyść: Bez angażowania dodatkowych redaktorów powstaje nowa treści, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych użytkowników, ponieważ manualne zatrudnienie by się nie opłacało. Odległe, odległe tematy mogą być brane pod uwagę i przyczynić się do różnorodności medialnych tematów.

 
ontlg4us 2024-04-21 wid-1839 drtm-bns 2024-04-21