Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Poniższy przykład pokazuje, co można osiągnąć za pomoca automatycznie wygenerowanego tekstu. Opisuje on aspekty automatycznego generowania treści i płynace z niego korzysci oraz z perspektywy dla wydawnictwa. Te same fakty i okoliczności są generowane z różnych sformułowań za każdym razem. Synonimy są pogrubione. Dla każdego zdania stosowane są dwie lub więcej wariacji. Naciśnięcie przycisku "Nowe odmiany textu" pozwala generować kolejny zbiór unikalnych sformułowań.


1 Zautomatyzowany kontent

Zautomatyzowana treść będzie panować . Istnieją następujące ważne powody: Z jednej strony wydawnictwa znajdują się pod presją sukcesu: Trzeba z zredukowanym budżetem uzyskać większą widoczność. redaktorzy są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu ograniczanie wydatków, jednocześnie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Z tego uciążliwego przymusu wynika też redakcyjna korzyść: Bez ograniczania redakcyjnego budżetu powstaje dodatkowa treści, która może osiągnąć nieuwzględnionych czytelników i użytkowników, ponieważ redakcyjne zatrudnienie by się nie opłacało. Odległe, nie zwyczajne tematy mogą być brane pod uwagę i przyczynić się do różnorodności medialnych tematów.

2 Automatycznie wygenerowana treść

Automatycznie wygenerowana treść będzie dominować . Istnieją następujące kluczowe przyczyny: Po pierwsze wydawnictwa znajdują się pod presją sukcesu: Trzeba z zmniejszonym budżetem uzyskać większą widoczność. wydawnictwa są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu zmniejszenie wydatków, jednocześnie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Efekt tejkonieczności jest również dziennikarska zaleta: Bez angażowania dodatkowych dziennikarzy powstaje nowa zawartość, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych klientów, ponieważ manualne zaangażowanie by się nie opłacało. Nie zwyczajne tematy zostają w taki sposób zrealizowane i przyczyniają się do szerokiego spektrum tematów.

3 Automatycznie wygenerowana treść

Zautomatyzowana treść będzie przeważać . Istnieją następujące znaczące powody: Po pierwsze redaktorzy znajdują się pod presją sukcesu: Trzeba z zredukowanym budżetem uzyskać większą dostrzegalność. redaktorzy są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu obniżanie kosztów, w tym samym czasie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i działów marketingu z tego . Efekt tejniezbędność jest również dziennikarska wartość: Bez zangażowania dodatkowych dziennikarzy powstaje nowa zawartość, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych klientów, ponieważ manualne zaangażowanie by się nie opłacało. Odległe, egzotyczne tematy mogą być brane pod uwagę i przyczynić się do różnorodności medialnych tematów.

 
ontlg4us 2023-10-05 wid-1839 drtm-bns 2023-10-05