Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Het voorbeeld laat zien hoe teksten betreffende het onderwerp “Geautomatiseerde nieuwsberichten” voor de media-industrie kunnen worden gegenereerd. De tekstvarianten beschrijven altijd hetzelfde probleem, maar telkens met nieuwe formuleringen met gebruik van synoniemen. De combineerbare veelzijdigheid is zo hoog, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dezelfde tekst nogmaals verschijnt. Hierdoor is het zelfs mogelijk om nieuwe tekstvarianten met verschillende vooraf aangegeven tekstlengtes te genereren. Met de knop “Nieuwe tekstvarianten” kunnen telkens nieuwe formuleringen worden gegenereerd.


1 Robotjournalistiek voor uitgeverijen

Er zijn belangrijke redenen waarom robotjournalistiek in de toekomst de overhand zal hebben. Enerzijds staan uitgeverijen onder enorme spanning: ze worden gedwongen hun budget te verkleinen en gelijktijdig hun digitale zichtbaarheid te vorderen. Anderzijds staan uitgevers onder enorme druk: ze moeten kosten verkleinen en tegelijk meer gebruikers en promoters intrigeren. Vauit deze gebondenheid ontstaat een journalistiek voordeel: als redaktionele capaciteiten niet in bedwang gehouden worden zou nieuwe informatie ontstaan, die de tot nu toe onbereikbare lezers bereikt en voor wie de inzet vantevoren niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier worden unieke onderwerpen gerealiseerd, die bijdragen aan een grotere variatie aan thema's.

2 Automatisch gegenereerde inhoud voor uitgeverijen

Er zijn belangrijke redenen waarom geautomatiseerde journalistiek binnen afzienbare tijd de overhand zal hebben. Enerzijds staan uitgeverijen onder extreme spanning: ze worden gedwongen hun budget te reduceren en gelijktijdig hun digitale zichtbaarheid te vorderen. Aan de andere kant staan uitgeverijen onder enorme druk: ze moeten kosten verlagen maar tegelijkertijd meer gebruikers en promoters intrigeren. Maar vanuit deze drijfveer ontstaat een journalistiek baat: zonder een hinderend redaktioneel begroting, ontstaat nieuwe informatie die de tot nu toe onbereikbare lezers en lezers bereikt omdat de redactionele inzet daarvoor niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen meer aparte en unieke onderwerpen besproken worden, wat tot een grotere variatie aan thema's leidt..

3 Geautomatiseerde inhoud voor media industrie

Geautomatiseerde inhoud zal uiteindelijk de overhand krijgen. Er zijn belangrijke redenen waarom dit gebeurd. Aan de ene kant staan uitgevers onder uiterste spanning: ze worden gedwongen hun begroting te reduceren en tegelijk hun digitale zichtbaarheid te vorderen. Anderzijds staan uitgeverijen onder enorme druk: ze moeten het budget verlagen maar tegelijk meer internetgebruikers en adverteerders fascineren. Vauit deze gebondenheid ontstaat een journalistiek voordeel: als redaktionele capaciteiten niet in bedwang gehouden worden zou nieuwe inhoud ontstaan, die de tot nu toe onbereikbare klanten bereikt en voor wie de moeite tot nu toe niet rendabel zou zijn geweest. Op deze manier kunnen meer aparte en bijzondere onderwerpen besproken worden, wat tot een grotere variatie aan thema's leidt..

 
ontlg4us 2024-05-30 wid-1847 drtm-bns 2024-05-30