Tel.: +49 (0)231 476 471 25

info@textOmatic.ag

Demo


Poniższy przykład pokazuje, co można osiągnąć za pomoca automatycznie wygenerowanego tekstu. Opisuje on aspekty automatycznego generowania treści i płynace z niego korzysci oraz z perspektywy dla wydawnictwa. Te same fakty i okoliczności są generowane z różnych sformułowań za każdym razem. Synonimy są pogrubione. Dla każdego zdania stosowane są dwie lub więcej wariacji. Naciśnięcie przycisku "Nowe odmiany textu" pozwala generować kolejny zbiór unikalnych sformułowań.


1 Automatyczna treść

Istnieją ważne powody, dla których zautomatyzowane dziennikarstwo będzie się rozpowszechniać. Z jednej strony wydawnictwa znajdują się pod presją ciśnienia cięcia kosztów: Trzeba z zredukowanym budżetem uzyskać większą widoczność. wydawnictwa są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu obniżanie wydatków, jednocześnie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Efekt tejkonieczności jest również dziennikarska wartość: Bez angażowania dodatkowych dziennikarzy powstaje nowa zawartość, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych klientów, ponieważ manualne zatrudnienie by się nie opłacało. Nie zwyczajne tematy zostają w taki sposób zrealizowane i przyczyniają się do szerokiego zestawu tematów.

2 Zautomatyzowane dziennikarstwo

Istnieją znaczące powody, dla których zautomatyzowane dziennikarstwo będzie się szybko rozpowszechniać. Po pierwsze redaktorzy znajdują się pod presją ciśnienia cięcia kosztów: Trzeba z zmniejszonym budżetem uzyskać większą czytelność. media są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu zmniejszenie wydatków, równocześnie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i działów marketingu z tego . Efekt tejniezbędność jest również dziennikarska zaleta: Bez zangażowania dodatkowych dziennikarzy powstaje nowa treści, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych klientów, ponieważ manualne zaangażowanie by się nie opłacało. Odległe, nie zwyczajne tematy mogą być brane pod uwagę i przyczynić się do różnorodności medialnych tematów.

3 Zautomatyzowany kontent

Istnieją ważne powody, dla których automatyczne dziennikarstwo będzie się mocno rozpowszechniać. Z jednej strony wydawnictwa znajdują się pod presją sukcesu: Trzeba z ograniczonym budżetem uzyskać większą widoczność. wydawnictwa są pod wielką presją, aby odnieść sukces: Mają one na celu zmniejszenie wydatków, jednocześnie przyciągnąćie więcej użytkowników internetu i reklamodawców z tego . Efekt tejniezbędność jest również dziennikarska korzyść: Bez angażowania dodatkowych dziennikarzy powstaje nowa treści, która może osiągnąć nawet nieobsługiwanych zainteresowany, ponieważ manualne zaangażowanie by się nie opłacało. Odległe, nie zwyczajne tematy mogą być brane pod uwagę i przyczynić się do różnorodności medialnych tematów.

 
ontlg4us 2024-05-30 wid-1839 drtm-bns 2024-05-30